[F(x)] Lollipop Lyrics Translation


Tian tian de Lollipop Oh Lollipop Oh Lollipop Oh (repeat)
Tiant tian de Lollipop Oh Lollipop Oh Lolli
.
Xi huan bie yao geng hao jie kou bu bi bian zao ni bei ju jue li you
Chong fu zai zhao xin de jie zou shi zhi jin kou jin qing xiang shou
.
Tian tian de Lollipop Oh Lollipop Oh Lollipop Oh (repeat)
Tiant tian de Lollipop Oh Lollipop Oh Lolli~
.
Tian tian zai xun zhao neng gou hui wei te shu wei dao
Gan jue xiang bang bang tang han zai zui li buxiang fang diao
.
Oh Wo
Oh Wo
.
Tian mi shi you shang de jie yao huan le shi guang zuo meng dou bu neng shao
.
Ji de kai xin wang diao fan nao
Ci ke shi ni wo dou xiang yao
.
Tian tian de Lollipop Oh Lollipop Oh Lollipop Oh (repeat)
Tiant tian de Lollipop Oh Lollipop Oh Lolli~
.
Mei fen (mei miao) mei miao dou yao you ni pei ban de hui yi
Mei ge (you ni) xin tiao dou yao you ni lian hu xi ye tian mi
.
Oh (xin tao)
Oh (tian mi)
.
Xi huan bie yao geng hao jie kou bu bi bian zao ni bei ju jue li you
.
Chong fu zai zhao xin de jie zou shi zhi jin kou jin qing xiang shou
.
Tian tian de Lollipop Oh Lollipop Oh Lollipop Oh (repeat)
Tiant tian de Lollipop Oh Lollipop Oh Lolli
.
Tian mi shi you shang de jie yao huan le shi guang zuo meng dou bu neng shao
.
Ji de kai xin wang diao fan nao ci ke shi ni wo dou xiang yao
.
Tian tian de Lollipop Oh Lollipop Oh Lollipop Oh (repeat)
Tiant tian de Lollipop Oh Lollipop Oh Lolli~
.

TRANSLATION

.

sweet sweet Lollipop Oh Lollipop Oh Lollipop Oh * 3
sweet sweet Lollipop Oh Lollipop Oh Lolli~
.
I don’t need a better excuse to like you no need to make up reasons for being rejected
I have to find a new tempo again 10 fingers wrapped around tightly enjoying you to the limit
.
sweet sweet Lollipop Oh Lollipop Oh Lollipop Oh * 3
sweet sweet Lollipop Oh Lollipop Oh Lolli~
.
i’m seeking everyday to see if i’m able to reminisce the extraordinary flavour
the feeling is like a lollipop that lies inside my mouth unable to let go
.
Oh~~~ Wo~~~
Oh~~~ Wo~~~
.
sweetness is the the cure to pain happy time can’t miss having a dream
.
remember to be happy forget your worries
right now it’s you i want you too
.
sweet sweet Lollipop Oh Lollipop Oh Lollipop Oh * 3
sweet sweet Lollipop Oh Lollipop Oh Lolli~
.
every minute (every second) every second i need you to accompany my memories
every one (have you) my heart beart has you even my breath is sweet
.
Oh(heart beat)~~~
Oh(sweetness)~~~
.
I don’t need a better excuse to like you no need to make up reasons for being rejected
I have to find a new tempo again 10 fingers wrapped around tightly enjoying you to the limit
.
sweet sweet Lollipop Oh Lollipop Oh Lollipop Oh * 3
sweet sweet Lollipop Oh Lollipop Oh Lolli~
.
sweetness is the the cure to pain happy time can’t miss having a dream
.
remember to be happy forget your worries
right now it’s you i want you too
.
sweet sweet Lollipop Oh Lollipop Oh Lollipop Oh * 3
sweet sweet Lollipop Oh Lollipop Oh Lolli~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s